Raportti: Venäjä kiihdyttää kyberhyökkäyksiään ja tavoittelee kolmea asiaa

Hyökkäysten määrä moninkertaistui sodan alla.

Venäjän hallituksen tukemat kyberhyökkääjät lisäsivät merkittävästi operaatioitaan Ukrainaan hyökkäystä edeltäneenä aikana, kertoo Googlen uhka-analyysiryhmän, kyberturvayhtiö Mandiantin ja Trust & Safetyn tuore raportti.

Moskovan tavoitteena on heikentää Ukrainan hallintoa, murtaa kansainvälistä tukea Ukrainalle ja säilyttää kotimaansa tuki hyökkäyssodalle. Venäjän hallitus on tukenut aggressiivisia pyrkimyksiä saada sodan aikana ratkaiseva etulyöntiasema kyberavaruudessa. Tulokset ovat vaihdelleet.

Vuonna 2022 Venäjä kohdisti kyberhyökkäyksiä ukrainalaisiin käyttäjiin 250 prosenttia enemmän kuin 2020. Nato-maiden käyttäjiin kohdistettujen hyökkäysten määrä kasvoi samalla ajanjaksolla yli 300 prosenttia. Hyökkääjien on nähty esimerkiksi hakkeroivan ja vuotavan arkaluontoisia tietoja edistääkseen tiettyä narratiivia.

Vuonna 2022 Ukraina oli hyökkääjien ykköskohde. Vaikka iso osa kohdistui hallintoon ja sotilasyksiköihin, havaitsivat asiaa tutkineet länsimaiset tahot myös hyökkäyksiä kriittiseen infraan, julkisiin palveluihin, mediaan ja tietoliikenteeseen. Mandiant havaitsi, että kyberhyökkäysten määrä oli huipussaan sodan alkaessa. Tämän jälkeen, hyökkäysvauhti hidastui ja vaikutti vähemmän koordinoidulta kuin helmikuun 2022 ensimmäinen aalto.

Sota jakaa verkkorikollisia

Yhtiöt huomasivat, että Ukrainan sota on merkittävästi muuttanut Itä-Euroopan kyberrikollisten ekosysteemiä, jolla on todennäköisesti pitkäaikaisia vaikutuksia ryhmien välisiin suhteisiin ja globaaliin verkkorikollisuuteen.

Ryhmät ovat jakautuneet poliittisten mielipiteiden tai geopolitiikan mukaan riippuen siitä, kenelle ovat lojaaleja. Osa on menettänyt merkittäviä toimijoita. Kyberhyökkäyksissä on myös havaittu yhteistoimintaa valtion tukemien toimijoiden ja taloudellista hyötyä tavoittelevien verkkorikollisten kesken.

Ukrainan sodan oletettiin lisäävän kyberhyökkäyksiä kriittiseen infraan myös Ukrainan ulkopuolella, mutta tätä ilmiötä ei ole havaittu, raportissa kerrotaan.

Hyökkäykset jatkuvat

Raportin tekijät arvioivat, että suurella todennäköisyydellä Venäjän hallituksen tukemat kyberhyökkäykset Ukrainaa ja Nato-kumppaneita vastaan jatkuvat.

Yhtiöt arvioivat että Moskova lisää suurella varmuudella häiritseviä ja tuhoisia hyökkäyksiä vastauksena taistelukentällä tapahtuvaan kehitykseen, joka muuttaa tasapainoa – todellista tai kuviteltua – olennaisesti Ukrainan hyväksi.

Kohtuullisella varmuudella Venäjä lisää informaatio-operaatioidensa taajuutta ja laajuutta saavuttaakseen päämääriään aina kun kansainvälisestä rahoituksesta, sotilaallisesta tuesta tai vastaavista ollaan päättämässä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *