F-35A:n luotettavuus luisuu Yhdysvalloissa – raportti: nämä tekijät selittävät muutoksen

Koneiden ikä vaikuttaa luotettavuuteen, mikä ei tietysti ole yllättävää.

Viidennen sukupolven monitoimihävittäjä Lockheed Martin F-35 Lightning II:n luotettavuusluvut laskivat hieman tilivuonna 2022, kertoo Yhdysvaltain hallinnon alainen CBO (Congressional Budget Office) tuoreessa raportissaan.

Käytännössä pudotus koski koneen ilmavoimaversiota eli A:ta sekä merijalkaväen käyttämää B-varianttia, kun taas suurille lentotukialuksille tarkoitettu F-35C petrasi luotettavuuttaan. Tilastoinnissa vuosi 2022 tarkoittaa 12 kuukauden sykliä, joka päättyy syyskuun lopussa.

Ennen sukellustamme numeroarvojen kiehtovaan maailmaan on syytä muistaa, että CBO:n tapa laskea luotettavuusprosentteja poikkeaa Yhdysvaltain puolustusministeriön vastaavasta.

CBO:n metriikassa luotettavuus (englanninkielinen termi on availability, eli kysymys on teknisesti ottaen siitä, miten koneet ovat käytettävissä tehtäville, jos kohta teknisen luotettavuuden merkitys on tässäkin melkoinen) lasketaan jakamalla ne tunnit, jolloin koneyksilöt ovat sekä tehtäväkelpoisia että sijoitettuina operatiivisiin hävittäjälaivueisiin, koko F-35-laivaston tuntien kokonaismäärällä.

LUE MYÖS:

Maailman suosituin hävittäjä teki ensilentonsa vahingossa – F-16:n uusin versio nousi tiistaina ilmaan

Tehtäväkelpoisuus tarkoittaa tässä sitä, että kone kykenee suorittamaan ainakin yhden sille määritellyistä tehtävätyypeistä, mutta ei välttämättä kaikkia.

Tuntien kokonaismäärään taas lasketaan myös ne tunnit, jolloin koneet ovat raskashuollossa tai varastoituina. Puolustusministeriön laskutavalla kokonaismäärässä ei huomioida raskashuoltoja tai varastointeja, vaan ainoastaan ne tunnit, jolloin koneyksilöt ovat operatiivisten laivueiden käytössä.

Tämä tarkoittaa sitä, että ministeriön tilastojen mukaan F-35-kaluston luotettavuusprosentit ovat johdonmukaisesti korkeammat kuin CBO:n esittämät, mikä tulee muistaa eri lähteiden dataa vertailtaessa.

CBO:n nyt julkaisemien lukujen mukaan F-35A:n luotettavuus putosi vuodesta 2021 vuoteen 2022 11 prosenttiyksiköllä 54 prosenttiin. A-versio on Suomellekin tulossa oleva kone.

F-35B:n lukema putosi seitsemällä prosenttiyksiköllä niinikään 54 prosenttiin. F-35C:n luotettavuus taas kohosi viidellä prosenttiyksiköllä 58 prosenttiin.

Kun verrataan koneen iän ja luotettavuuden suhdetta, tehdasuuden F-35A:n luotettavuus on hieman yli 70 prosenttia siinä, missä F-22:n luku on samassa tilanteessa hieman pienempi. Sen sijaan viisi vuotta vanhojen F-35A-koneiden luotettavuus on pudonnut noin 40 prosenttiin, kun F-22:n tapauksessa se oli lähempänä kuuttakymmentä.

Missä määrin kyse on F-35:n tuotannon alkuvuosien lastentaudeista, ja miten nyt valmistuvien koneyksilöiden luotettavuus kehittyy lähivuosina, jää tietenkin nähtäväksi.

CBO seuraa myös koneiden nk. full mission availability -lukua eli sitä, kuinka paljon kalusto on käytettävissä kaikkia sille määriteltyjä tehtävätyyppejä varten. Tällä tavalla laskettuna F-35A on selkeä ykkönen noin 40 prosentin luvullaan. Arvo on tosin laskenut muutaman prosenttiyksikön vuodesta 2020.

F-35B:n ja C:n luvut ovat alle 20 prosentin.

F-35A- ja B-kalustolla lennetään keskimäärin hieman yli 150 tuntia vuodessa, kun taas F-35C:t lentävät vuosittain yli 250 tuntia. Tilasto ei ota kantaa siihen, paljonko luvuissa on matka- tai siirtolentoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *