Tutustu teollisuussektorin suurituottoisiin osakkeisiin.

Tämän luettelon osakkeiden osinkotuotot ovat suuremmat tai yhtä suuret kuin 1,25 % ja ne toimivat teollisuussektorilla.

Tämä luettelo on suoriutunut -15.13 % viime vuoden aikana. Vertailun vuoksi OMX Helsinki_PI on -4.35 % samalla ajanjaksolla. Tämän luettelon beeta, joka on volatiliteetin mittari, on Neutraali (1.00). Luettelon beeta lasketaan käyttämällä tämän luettelon arvopaperien tasapainotettua beetan keskiarvoa.

Luettelon suorituskyky lasketaan käyttämällä tasapainotettua menetelmää. Tämä luettelo luodaan tutkimalla verkkoa ja käyttämällä algoritmeja mahdollisesti olennaisten arvopapereiden esiin tuomiseksi. Luettelon tarkoitus on olla neuvoa-antava, ja se sisältää seurantalistalle mahdollisesti sopivia arvopapereita. Sitä ei ole tarkoitettu sijoitus- tai kaupankäyntitarkoituksiin. Microsoft ei suosittele annettujen tietojen käyttämistä sijoituspäätösten perustana.

Partnera Oyj

PARTNE1. Partnera Oyj on suomalainen, kansainvälinen liiketoimintakonserni, johon kuuluu kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilta. Partneran liiketoiminta koostuu: Foamit Groupin lasinkierrätyksestä ja vaahtolasinvalmistuksesta, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy, Hasopor Ab ja Glasopor AS muodostavat yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista; KPA Unicon, joka suunnittelee ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille; ja Nordic Option – pääomasijoitusrahasto, joka kohdistaa sijoituksensa kasvuvaiheen yrityksiin ensisijaisesti Pohjois-Suomessa. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Tämän yrityksen ennustettu osinkotuotto on 10.13, joten se on 1st luokiteltu osake tässä luettelossa.

Partnera Oyj. on +8.89% viime kuussa ja -66.19% viime vuonna, suoriutuen indeksiä OMX Helsinki_PI paremmin viime kuussa +8.34%:lla ja viime vuonna -61.85%:lla.

Kreate Group Oyj

KREATE. Kreate Group Oyj on suomalainen infra-alan yhtiö, joka keskittyy erityisesti teknisesti vaikeiden tai erikoisosaamista vaativien hankkeiden toteuttamiseen. Yhtiön palvelut jakautuu väylärakentamiseen, taitorakentamiseen sekä kiertotalouteen liittyviin palveluihin. Kreate tarjoaa monipuolisia ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Yhtiön asiakaskunta koostuu sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaista. Kreate-konsernin muodostaa konsernin emoyhtiö Kreate Group Oy yhdessä 100 prosenttia omistamiensa tytäryhtiöiden: Kreate Oy ja Kreate Rata Oy kanssa.

Tämän yrityksen ennustettu osinkotuotto on 5.13, joten se on 2nd luokiteltu osake tässä luettelossa.

Kreate Group Oyj. on -2.65% viime kuussa ja -16.59% viime vuonna, suoriutuen indeksiä OMX Helsinki_PI huonommin viime kuussa -3.21%:lla ja viime vuonna -12.24%:lla.

Consti Oyj

CONSTI. Consti Yhtiöt Oyj on suomalainen korjaus- ja rakennustyöhön keskittyvä yhtiö. Yhtiön toiminnot on jaoteltu viiteen divisioonaan: Asuintalot, joka kattaa asuinhuoneistojen ja vuokratalojen korjauksen; Toimitilat, joka kattaa toimistojen, liiketilojen ja julkisten rakennusten entisöinnin, korjauksen ja rakennustekniset työt; Erikoistyöt, joka kattaa korjaukseen ja rakentamiseen liittyvät erikoistyöt ja kiinteistöjen modernisoinnin; Huoltopalvelut, joka kattaa huoneiston tai toimiston huolto- ja kunnossapitopalvelut entisöinnin jälkeen sekä Ratkaisut, joka kattaa suunnitellun rakentamisen yhdessä konsultointi-, tarkastus- ja mittauspalvelun kanssa.

Tämän yrityksen ennustettu osinkotuotto on 4.82, joten se on 3rd luokiteltu osake tässä luettelossa.

Consti Oyj. on +6.09% viime kuussa ja +3.83% viime vuonna, suoriutuen indeksiä OMX Helsinki_PI paremmin viime kuussa +5.53%:lla ja viime vuonna +8.18%:lla.

Eezy Oyj

EEZY. Vmp Oyj on suomalainen henkilöstöpalveluyritys. Yritys raportoi liiketoimintasegmentit Henkilöstön Vuokraamisesta, Itsenäisestä Ammatinharjoittamisesta, Rekrytoinnista ja Organisaation Kehittämisestä. Henkilöstön Vuokraus-segmentti tarjoaa VMP Varamiespalvelu- ja Staff Plus -brändeihin kuuluvia henkilöstöpalveluja ja sisältää kasvupalveluja, hoitopalveluja ja digitaalisia palveluita, kuten robotiikan prosessin automatisoinnin. Itsenäinen ammatinharjoittaminen -segmentti toimii Eezy-brändin alla tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden työllistää ulkoistamalla laskutus ja muut hallinnolliset tehtävät VMP: lle. Rekrytointi- ja organisaatiokehitys -segmentti tarjoaa kattavia palveluja koulutuksessa, muutoksen hallinnassa, rekrytoinnissa ja johtava haku tavaramerkkien henkilöstö, Romana ja VMP Varamiespalvelu. Yhtiö toimii pääasiassa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Tämän yrityksen ennustettu osinkotuotto on 4.55, joten se on 4th luokiteltu osake tässä luettelossa.

Eezy Plc. on +4.10% viime kuussa ja -44.07% viime vuonna, suoriutuen indeksiä OMX Helsinki_PI paremmin viime kuussa +3.55%:lla ja viime vuonna -39.72%:lla.

Kesla Oyj

KELAS. Kesla Oyj on suomalainen yhtiö, joka suunnittelee, markkinoi ja valmistaa metsäteknologiaa. Yhtiö toimii yhdellä liiketoimintasegmentillä: Metsäkoneet, johon sisältävät kuuluvat puunkorjuu-, käsittely- ja kuljetuslaitteet. Yhtiön tuotelinja koostuu perinteisistä puutavaranostureista ja metsäkonenostureista, teollisuus- ja kierrätysnostureista, kuormaimista ja puutavaran perävaunuista, hakkureista, harvesteripäistä, karsimakoneista ja sykeprosessoreista. Yhtiön tuotantoyksiköt sijaitsevat Joensuussa, Kesälahdessa ja Ilmonantissa Itä-Suomessa ja myyntikonttorit Sinzheimissa Saksassa ja Pietarissa Venäjällä. Yhtiön tytäryhtiöihin kuuluvat MFG Components Oy, Kesla GmbH ja OOO Kesla.

Tämän yrityksen ennustettu osinkotuotto on 4.69, joten se on 5th luokiteltu osake tässä luettelossa.

Kesla Oyj. on -4.03% viime kuussa ja -15.88% viime vuonna, suoriutuen indeksiä OMX Helsinki_PI huonommin viime kuussa -4.58%:lla ja viime vuonna -11.54%:lla.

!bvpp27:0.99,by3x4c:0.99,ae3xf2:0.99,b1h6sm:0.99,ae41lh:0.99,ae423m:0.99,ae3y8m:0.99,ae41im:0.99,ae3z52:0.99,ae42c7:0.99;Passiivinen tulo,Tuotto > 1,25%;finance list details page;a0d4e625f34c