Perussuomalaiset väläytti uutta verovähennystä – Näin reagoivat Annika Saarikko ja Krista Kiuru

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra nosti esille huolen heikosta syntyvyydestä ja kysyi valtiovarainministerin kantaa lapsivähennykseen.

Perussuomalaiset ehdotti torstain kyselytunnilla, että heikkoa syntyvyyttä pitäisi torjua verotuksellisin keinoin. Puheenjohtaja Riikka Purra teki avauksen ansiotuloverotuksen lapsivähennyksestä, jossa verotus kevenisi lapsimäärän myötä.

”Tehtävämme on tehdä Suomesta sellainen, että perheenlisäys on toivottava, iloinen ja mahdollisimman riskitön vaihtoehto nuorille pariskunnille. Suomessa syntyy keskimäärin alle 1,5 lasta naista kohden. Väestömäärä kääntyy laskuun, jos syntyvyys on alle 2,1 lasta. Syntyvyyteen on vaikeaa vaikuttaa politiikalla, mutta meidän on yritettävä”, Purra sanoi kyselytunnilla.

Purra tiedusteli valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) kantaa avaukseen lapsivähennyksestä. Saarikko kiitteli perussuomalaisia kyselytunnin aihevalinnasta, muttei ottanut kantaa itse vähennysasiaan. Hän korosti lapsilisäjärjestelmän roolia perheiden tukena ja muistutti hallituksen päätöksestä maksaa joulukuun lapsilisä tuplana.

”Olen aivan samaa mieltä kysyjän kanssa siitä, että sellaista yksittäistä lakipykälää tai edes euromääräistä muutosta on vaikea tehdä, joka ikään kuin kääntäisi tämän suunnan”, Saarikko sanoi viitaten Purran mainintaan heikosta syntyvyydestä.

Myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kiitti Purraa kysymyksestä.

”Minusta on erittäin hienoa, että eduskunnassa keskustellaan perhepolitiikasta, ja kiitän syvästi siitä, että puheenjohtaja Purra perussuomalaisista tämän kysymyksen asetteli tässä. Kyllä se kertoo eduskunnasta, mistä täällä keskustellaan: siitä oikeasti myöskin halutaan puhua ja sitä arvostetaan”, Kiuru kiitteli.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila huomautti, että palkansaajien reaaliansioiden laskemisesta johtuva epävarmuus heijastuu perheiden arkeen ja lapsien harrastuksista sekä muista perheiden arkeen vaikuttavista menoista on jouduttu tinkimään.

Saarikko piti Junnilan puheenvuoroa vääränä suhteessa hallituksen toimiin ja muistutti muun muassa hallituksen tekemästä varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta sekä perhevapaauudistuksesta.

”Nyt siis palkkaan sidottua, niin sanottua ansiosidonnaista perhevapaata on viime syksystä alkaen saanut pidemmän aikaa lapsen syntymän yhteydessä sekä isä että äiti”, Saarikko sanoi.

Lapsivähennys oli Suomessa voimassa väliaikaisesti vuosina 2015–2017. Tällöin henkilö saattoi saada ansio- ja pääomatuloista suoritettavista veroista vähennystä, mikäli huollettavana oli yksi tai useampi alaikäinen lapsi. Pienituloisille kohdennetun vähennyksen määrä oli 50 euroa jokaisesta yhteishuollettavasta ja 100 euroa yksinhuollettavasta lapsesta vuodessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *