Mika Aaltola myrskyn silmässä – Nyt puhuu Upin hallituksen jäsen

Kansanedustaja Ville Kaunisto arvelee poliittisen ohjauksen olevan voimakkaampaa Upin neuvottelukunnassa kuin hallituksessa.

Ulkopoliittisen instituutin hallituksen jäsen, kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto antaa tukea Upin johtajan Mika Aaltolan toiminnalle.

Aaltolaa on kritisoitu tehdystä Turkin-matkasta ja sen pohjalta annetuista kommenteista. Kritiikkiä ovat esittäneet Upin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok) ja neuvottelukunnan jäsen, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd). Heidän mukaansa Aaltola sotkee poliitikon ja tutkijan tehtävät keskenään.

Aaltola ja Upin tutkija Henri Vanhanen olivat Turkissa tiedustelemassa sikäläisen tiedeyhteisön ja virkakoneiston näkemyksiä jumittuneesta Nato-jäsenyysprosessista. He viestivät matkan aikana ja jälkeen näkyvästi, että Turkki suhtautuu suopeammin Suomeen kuin Ruotsiin ja Suomen kannattaisikin vakavasti pohtia, edetäkö jäsenyydessä eri tahtiin kuin Ruotsi.

Katso upotus täältä

Upin hallituksen jäsen, kansanedustaja Kaunisto asettuu ensisijaisesti tukemaan Upia ja sen johtajaa Aaltolaa.

”Hallituksen jäsenenä minulle on äärimmäisen tärkeää, että tutkijoilla on vapaus myös tuoda näitä omia näkemyksiä ja tutkimustyön kautta tehtyjä havaintoja esiin julkisuudessa. Jos esimerkiksi ajattelemme Upin toimintaa ja tutkijoita, on valtava rikkaus, että on asiaan perehtyneitä tutkijoita, jotka haluavat käydä keskustelua myös julkisesti”, Kaunisto sanoo antaen tunnustusta instituutille.

Samalla hän sanoo ymmärtävänsä, että Turkki ja sen kytkeytyminen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen on ”herkkä aihe ja se luonnollisesti asettaa tiettyjä haasteita”.

Mika Aaltolaa on kritisoinut Upin neuvottelukunta eikä niinkään Upin strategiaa määrittelevä ja johtajan nimittävä hallitus. Miksi näin?

”Valtuuskunnassa (tarkoittaa neuvottelukuntaa) on varmaan vahvempi poliittinen ohjaus ja osallistuminen, niin he ovat ottaneet julkisuudessa aktiivisen roolin”, Kaunisto arvioi.

Upin neuvottelukunta koostuu pelkästään kansanedustajista, kun taas Upin hallituksessa on sekä poliitikkoja että ulkopolitiikan ammattilaisia ja tutkijoita. Upin hallitusta johtaa ulkoministeriön alivaltiosihteeri Kai Sauer ja varapuheenjohtajana on professori Anu Kantola. Kansanedustajia on kolme: Kauniston lisäksi demarien Kimmo Kiljunen ja perussuomalaisten Sakari Puisto.

Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan alainen laitos.

Hallitus keskustelee asiasta

Kauniston mukaan noussutta keskustelua jatketaan luultavasti myös Upin hallituksessa. Hän ei halua hallituksen jäsenenä ottaa yksityiskohtaisesti kantaa Turkin-matkaan tai muutenkaan Upin operatiiviseen toimintaan. Kaunisto kuitenkin viestii tyytyväisyyttä Upin rooliin kansalaiskeskustelun ylläpitäjänä turvallisuuspolitiikassa.

”Jos ajatellaan Venäjän hyökkäyssotaa ja Upin roolia siinä, millä tavalla se on tuonut tietoa ja ymmärrystä Suomen kansalle ulko- ja turvallisuuspolitiikan käänteistä, niin koen, että se on ollut valtavan arvokasta. Tietenkin samalla vastuu kasvaa, enkä sitä halua vähätellä”, Kaunisto sanoo.

Hän huomauttaa Aaltolan todenneen myös, että paras asiantuntemus liittyen Turkkiin ja Nato-jäsenyyteemme on valtiojohdolla.

Upin vanhempi tutkija Toni Alaranta antaa tviittiketjussaan tukensa tutkijoiden mahdollisuudelle tehdä myös politiikkasuosituksia.

”Upin tehtäviin kuuluu kuitenkin ’policy relevant’ -tutkimuksen tekeminen, joten politiikka-suositusten tekeminen on kannatettavaa aina jos tutkija pystyy tällaisen muotoilemaan”, Alaranta kirjoittaa.

Katso upotus täältä

LUE MYÖS:

Miten Suomi reagoi Puolaan lentäneeseen ohjukseen? – Jopa Mika Aaltola viittasi heti ”provokaatioon”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *