”Tyrmistyttävä epäonnistuminen hallitukselta” – Kokoomuslaiset pöyristyivät jahkailusta koskien järkyttävää väkivallan muotoa

Eduskunta edellytti tälle kaudelle lakimuutoksia, jotka ovat yhä työryhmän pohdinnassa. Kokoomuslaiset arvostelevat hallitusta jahkailusta. Tyttöjen sukuelinten silpominen on Suomessa nykyisinkin rangaistavaa, mutta lakia on ollut tarkoitus selkiyttää.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustajat arvostelevat hallitusta siitä, ettei loppukaudella olla saamassa valmiiksi lakiesitystä, jolla selkeytettäisiin tyttöjen silpomisen kriminalisointia.

Taustalla on vuonna 2019 eduskunnalle luovutettu kansalaisaloite, josta lakivaliokunta antoi mietinnön syksyllä 2020. Kansalaisaloitteella on ajettu Suomeen erillislakia tyttöjen silpomisen kieltämiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tyttöjen ja naisten ympärileikkauksella tarkoitetaan kaikkia ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten poistaminen tai vahingoittaminen jollain muulla tavalla.

Lakivaliokunnan mietinnön pohjalta eduskunta päätti edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin. Samalla edellytettiin, että tarvittavat lakiehdotukset annetaan eduskunnan käsiteltäviksi kuluvan vaalikauden aikana.

Hallituksen esitys oli tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2022, mutta sitä ei ole vieläkään annettu. Kokoomuslaiset nostivat asian esiin jo joulukuussa, kun eduskunta käsitteli talousarviota.

”Tyttöjen ja naisten suojelemiseksi väkivallalta on todellakin tehtävä kaikki mahdollinen ja otettava kaikki mahdolliset keinot käyttöön, myös eduskunnan edellyttämä muutos rikoslakiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rangaistavaksi nykyistä selkeämmin”, vaati Jaana Pelkonen (kok) joulukuussa eduskunnassa.

”On on todella surullista, kun tätä tyttöjen silpomista ei saada rikoslailla rangaistavaksi entistä selkeämmin tämän eduskuntakauden aikana. Silpomisuhan alla elää Suomessa arvioiden mukaan jopa 3 000 tyttöä. Meidän on pystyttävä suojelemaan kaikkia tyttöjä tällaiselta järkyttävältä väkivallalta. Kyseessä on nyt kyllä tyrmistyttävä epäonnistuminen hallitukselta, kun tätä ei tämän kauden aikana saada”, arvosteli puolestaan Ruut Sjöblom (kok).

”Tyttöjen sukuelinten silpominen on järkyttävä väkivallan muoto, joka uhkaa arvioiden mukaan jopa 3 000:ta tyttöä täällä Suomessa”, sanoi syyttäjätaustainen kansanedustaja, kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen.

Sarkomaa ja Keto-Huovinen tyrmistyneitä

Keto-Huovinen ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa kertoivat tammikuussa olevansa tyrmistyneitä siitä, ettei Sanna Marinin (sd) hallitus ole eduskunnan toimeksiannosta huolimatta tuonut esitystä eduskuntaan.

”On käsittämätöntä, että hallitus tällä tavalla pettää silpomisuhan alla elävät tytöt eduskunnan tahdon vastaisesti. Mitä kertoo hallituksen prioriteeteista se, että tälle esitykselle ei annettu etusijaa, vaikka aikaa oli yli kaksi vuotta?” Keto-Huovinen ihmetteli.

”Hallitus kuitenkin jahkaili asian kanssa yli kaksi vuotta. Lopulta viime kuussa oikeusministeri Henriksson totesi, ettei esitystä olla antamassa eduskunnalle tällä vaalikaudella. Tämä on tyrmistyttävä laiminlyönti”, Sarkomaa sanoi.

Tänään vietetään kansainvälistä tyttöjen sukuelinten silpomisen vastaista päivää. Sarkomaa nostaakin lakiesityksen puuttumisen jälleen esiin Puheenvuoron blogissaan. Hän on aiemmin jättänyt yhdessä Sofia Vikmanin (kok) kanssa myös lakialoitteen silpomisen kieltämiseksi.

”On tyrmistyttävä arvovalinta, että hallitus näin pettää silpomisuhan alla elävät tytöt eduskunnan tahdon vastaisesti. Yhdenkään tytön ei pidä joutua elämään maassamme silpomisuhan alla. Kaikki kivet on vielä kerran käännettävä, jotta hallitus toisi viipymättä tyttöjen silpomisen kriminalisointia selkeyttävän esityksen eduskuntaan siten, että se voidaan saada maaliin vielä kuluvan vaalikauden aikana”, Sarkomaa kirjoittaa blogissaan.

”On valtava pettymys, että hallitus on laiminlyönyt eduskunnan näkemyksen.”

Oikeusministeri Henriksson: ”Työ on venynyt”

Ministeri Henriksson vastasi kokoomuslaisille joulukuussa, että asia on edelleen työryhmässä.

”Se on ollut minulle tärkeä asia. Valitettavasti se työryhmän työ on venynyt, ja nyt näyttää valitettavasti siltä, että me ei tällä hallituskaudella ehditä saamaan sitä lakiesitystä tänne eduskuntaan, mutta itse toivon, että me saamme niin hyvän työryhmäraportin, että sen pohjalta seuraava hallitus voi tuoda esityksensä tänne. Se olisi tärkeätä”, Henriksson sanoi eduskunnassa joulukuussa.

Työryhmän määräaikaa on pidennetty kahteen otteeseen, viimeksi syyskuussa. Työryhmässä on oikeusministeriön lisäksi jäseniä muun muassa sosiaali- ja terveysministeriöstä, poliisilaitoksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), Helsingin käräjäoikeudesta, Syyttäjälaitokselta, Helsingin yliopistolta, Suomen asianajajaliitosta sekä Ihmisoikeusliitosta.

Valiokuntien mietintöjen tulee olla valmiita jo parin viikon kuluttua, jotta istuva eduskunta ehtii siunaamaan lait. Viimeiset lakiesitykset taas tuli antaa eduskunnalle jo viime marraskuussa, jotta eduskunta ehtisi käsittelemään ne valiokunnissa, eikä kyseinen laki ollut näiden viimeisten esitysten joukossa.

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on Suomessa nykyisinkin rangaistavaa rikoslain pahoinpitelyä koskevien säännösten nojalla. Sukuelinten silpominen on kielletty myös muun muassa Suomea velvoittavassa niin kutsututussa Istanbulin sopimuksessa, eli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *