Valvira valvoo nyt erityisesti kotihoitoa – Ilmassa on huonoja merkkejä

Sote-ammattilaisten rekrytoinnit kotihoitoon ovat puolessa vuodessa vähentyneet lähes viidenneksellä. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilövahvuudessa sen sijaan on valoisampi vaihe.

Valvira ja aluehallintovirastot kertoivat torstaina aikovansa kuluvana vuonna valvoa suunnitelmallisesti ikäihmisten kotihoidon henkilöstön riittävyyttä ja osaamista sekä hoidon laatua.

Taustalla on havaintoja, joiden mukaan kotihoidon palveluissa on kohentamisen varaa varsin monessa asiassa, kuten lääkitysturvallisuudessa, henkilöstön riittävyydessä ja palvelujen oikea-aikaisuudessa, omavalvontasuunnitelmissa sekä hoito- ja palvelusuunnitelmien toteutumisessa käytännössä.

”Tilanne on huolestuttava, sillä ikäihmisten palvelujen tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy. Kotiin annettavissa palveluissa palvelutarve kasvaa useimmiten ensimmäisenä”, toteaa ryhmäpäällikkö Kirsti Tolonen Valvirasta.

Kotiin tuotujen palvelujen tarve kasvaa, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) uunituoreet seurantatiedot kertovat, että kotihoidon asiakkaiden luokse tehtyjen käyntien määrä laski ensimmäistä kertaa viime vuonna. Määrä tippui 1 800 000 käynnillä edellisvuodesta. Myös sote-ammattilaisten rekrytoinnit kotihoitoon ovat puolessa vuodessa vähentyneet lähes viidenneksellä (18%).

Nämä havainnot vahvistavat Valviran mukaan kotihoidon valvonnan tarvetta.

”Kotihoidon palvelujen laatu ja turvallisuus edellyttävät riittävän koulutettua sekä määrällisesti riittävää ja ammatillisesti osaavaa henkilöstöä. Määrältään riittämätön ja kuormittunut henkilöstö lisää työssä tapahtuvien virheiden ja vaaratilanteiden riskiä”, Valvira sanoo.

THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa katsoo tilastojen kertovan, että kotihoidon saatavuus on koko maan tasolla heikentynyt.

”Hyvinvointialueiden olisi syytä kartoittaa kotihoidon tilanne alueellaan mahdollisimman nopeasti”, hän sanoo THL:n tiedotteessa.

Ympärivuorokautinen hoito on nosteessa

Vaikka kotihoidossa asiakaskäynnit ja rekrytoinnit ovat kääntyneet laskuun, niin vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön määrä nousee edelleen, kertoi THL torstaina.

Marraskuussa 2022 ympärivuorokautisessa hoidossa lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen 0,6 työntekijää asiakasta kohden ylsi 95 prosenttia toimintayksiköistä. Kahden vuoden aikana henkilöstön määrä ympärivuorokautisessa hoidossa on noussut 2323:lla, ja marraskuussa jo kolmannes yksiköistä täytti 0,7 tavoitemitoituksen.

Vanhuspalvelulain mukaista henkilöstön vähimmäismitoitusta on tarkoitus porrastaa siten, että 1. huhtikuuta alkaen vähimmäismitoitus on 0,65 ja 1.joulukuuta alkaen vähimmäismitoitus on 0,70 työntekijää asiakasta kohti. THL seuraa lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista puolivuosittain.

Ympärivuorokautiseen hoitoon rekrytoitiin puolen vuoden aikana 4 300 sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saanutta työntekijää vakituisiin työsuhteisiin. Rekrytoinnit ovat korvanneet esimerkiksi eläkkeelle jääneitä ja niiden avulla on nostettu henkilöstömitoitusta.

”Mitoituksen nousu yksiköissä voi lisätä alalle hakeutuvien määrää, koska sen nähdään tasoittavan työn kuormitusta”, sanoo johtava tutkija Hanna Alastalo THL:stä.

Lakiuudistuksen tavoitteena on ollut vapauttaa sairaan- ja lähihoitajat hoitotyöhön ja kohdentaa avustavat tehtävät, kuten pyykki- ja ruokahuolto, avustavalle henkilöstölle. Lähihoitajien työtunneista enää neljä prosenttia on THL:n mukaan näitä välillisiä työtehtäviä, ja avustavan henkilöstön työpanos on kasvanut 1 600 kokopäiväisellä työntekijällä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *